Trang chủ

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Thư mùa thu


 ( Cho một người rất xa)
        Em viết cho người lá thư mùa thu tháng 9, tháng 9 mềm não nuột một đường tơ. Nhịp phách buông lơi, vầng trăng quạnh quẽ, tiếng dế buồn  rên rỉ giọng ru đêm.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Vụn cảm khi đọc tập "Ghé lại trần gian" của Phù Vân Đặng Cước
          Tôi vốn vô duyên với thi ca. Chẳng thể cất bút viết nổi một câu thơ cho ra hồn cũng không thể thẩm bình một hình ảnh thơ cho ra vẻ cho nên tôi cũng quyết vô tình với thơ ca.