Trang chủ

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Định luật Murphy

      Bạn thường nguyền rủa sự thiếu may mắn của bản thân trong mọi việc, giả như một hôm nào đó sợ đi làm muộn bạn vội vàng lục ngăn kéo nhưng không kiếm được hai chiếc tất cùng đôi;