Trang chủ

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Thánh ca về sự sáng tạo vũ trụ.


( Trong minh triết của người Ấn xưa thì Rig-Veda là phần không thể thiếu. DT xin giới thiệu lại với các bạn một đoản thiên Thánh ca trong bộ tuyển tập của thánh thần này!)

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Hacuna matata


 Tháng 7 cho em một ngày thu tuyệt đẹp.
         Cơn mưa đêm đuổi oi nồng về tận cuối trời xa, để lại nơi đây một khoảng  xanh rộng rãi. Xanh xanh trời, xanh xanh nước, xanh xanh cây. Miên man gió và rất nhiều hương cũ.