Trang chủ

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Những người sống quanh tôi


Bạn có công nhận với tôi rằng phần lớn con người đều cố gắng cư xử- đi đứng, nói năng.. cho phù hợp với địa vị, hoàn cảnh của mình. Khoan hãy bàn về sự tốt xấu của điều đó bởi lẽ chủ đề ấy sẽ hé ra cho chúng ta vô khối vấn đề phức tạp thuộc về bản chất xã hội của con người, tôi chỉ muốn bạn công nhận có một thực tế như vậy và hầu như tất cả chúng ta đều chấp nhận điều đó như một nguyên tắc hợp lí